Helgevaktene kan være en utfordring

Sykepleier Danuta Kusztelak og helsefagarbeider Valentina Krivokapic trives godt i jobben ved Tislegård bo- og behandlingssenter. De opplever likevel at helgevaktene kan by på utfordringer preget av høyt stressnivå og lite kontinuitet. Derfor ser de begge frem til å begynne i ordningen med lange vakter.

Har gruet seg til helgevaktene

Danuta forteller om store utfordringer, høyt stressnivå og en stor andel tilkallingsvikarer i helgevaktene.

─ Selv om tilkallingsvikarene er både dyktige og flinke i jobben de gjør, blir det likevel redusert effektivitet og flyt når andelen tilkallingsvikarer er så stor som i helgene. Enkelte ganger har jeg gått og gruet meg i forkant av helgevaktene. Flere av våre beboere er diagnostisert med demens, noen har til og med redusert eller ingen taleevne. Derfor er det viktig med ansatte som kjenner beboerne og kan lese kroppspråket for å ha størst mulig kontinuitet og forutsigbarhet også i helgene, erfarer Danuta.

─ Jeg kan nesten ikke vente med å gå i gang med lengre vakter!

─ Jeg kan nesten ikke vente med å gå i gang med lengre vakter. Jeg mener det vil redusere tidspresset og at vi kan arbeide med litt lavere skuldre når vi først er på jobb. Ikke minst vil vi få større trygghet ved å være flere som kjenner hverandre på jobb, forteller sykepleieren.

Er i startgropa

Avdelingsleder Panu Pernu ved Tislegård bo- og behandlingssenter forteller at de foreløpig er i startgropa med innføringen av langvakter. Av 45 aktuelle turnusansatte er det i dag 17 som har sagt seg villige til å forsøke ordningen med lengre vakter. Panu forteller også at det er svært viktig at de ansatte blir lyttet til og inkludert i slike prosesser.

─ At vi nå er i startgropa på dette er utrolig spennende. Dette er noe jeg som avdelingsleder aldri ville klart å gjennomføre på egenhånd. At engasjementet smitter over på de ansatte er helt avgjørende for å lykkes. Vi ser at snøballen har begynt å rulle, forteller Panu.

─ At engasjementet smitter over på de ansatte er helt avgjørende for å lykkes.

─ På post C hos oss er det totalt ni beboere. I løpet av en uke har disse beboerne møtt 20 forskjellige ansatte med dagens ordning. Seks faste ansatte, fire fra andre poster og ti tilkallingsvikarer. Ved å gå over til en langvaktturnus vil vi kunne redusere antall ansatte beboerne er i kontakt med og antall overganger i forbindelse med vaktskifter. Dette vil skape større kontinuitet og trygghet både for beboerne og de ansatte, forteller Panu.